Rozciąganie

Wybrane ćwiczenia wspomagające rozciągnięcie ścięgien i grup mięśniowych oraz poszerzenie zakresu ruchliwości w stawach