Ronin Street Fighting

Sieć szkół walki Piotra Ochniowskiego

YUANYANG TUI (nogi Kaczki Mandarynki)

YuanYang Tui – Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwa do jednego z najpopularniejszych północnych styli Cha Quan. Można też znaleźć analogie do Tong Bei, Pigua oraz Shaolin. Styl ma cechy bardzo charakterystyczne dla większości popularnych północnych styli: ekstremalnie niskie pozycje „jeźdźca”, długą i niską „łuku i strzały”, obie stopy w całości przylegające do podłoża, wyraźne daleko wyciągnięte uderzenia rękoma, elastyczne płynne ruchy. Jednakże do tego dodaje niezwykłą różnorodność skomplikowanych wielokrotnych kopnięć i podcięć wraz z „przeplatanymi” kopnięciami z wyskoku. Jego najbardziej znanym przejawem jest sławne kopnięcie „Kaczki Mandarynki” którego nazwa pochodzi właśnie od tego stylu. Styl jest szczególnie atrakcyjny w wymiarze estetycznym, choć wymaga dużej elastyczności i siły nóg. Obecnie niezwykle rzadko uprawiany.YuanYang Tui jest koordynacyjnie łatwiejszy od trudnego Chuojiao którego techniki „bokserskie”są bardziej „labiryntowe”. Można powiedzieć że YuanYang Tui jest bardziej „wyraźny” w procesie nauczania, zaś Chuojiao wymaga od ucznia większej koncentracji na skomplikowanych metodach wydobycia „sprężystej siły”.

Kontakt
  • tel. +48 691 35 31 31
  • e-mail: ronin@pro.onet.pl