Ronin Street Fighting

Sieć szkół walki Piotra Ochniowskiego

Mae Mai & Look Mai

Mae Mai i Look Mai są niejako najważniejszym „abecadłem“ Muay Thai. Są to prawdopodobnie najstarsze wzory rozwiązań technicznych datowane w prapoczątkach Muay Thai. Wszystko wskazuje na to iż pochodzą jeszcze ze starożytnych technik przekazanych przez Chińskie plemiona. Za tym rodowodem szczególnie przemawia częste schodzenie do niskiej pozycji „jeźdźca” tak charakterystycznej dla przytłaczającej większości systemów Chińskiego Kungfu oraz „kwieciste” nazewnictwo popularne w większości Chińskich stylów (późniejsze techniki Muay Thai mają proste nazwy wyraźnie opisujące technikę). Szczegółowe wykonanie technik Mae Mai i Look Mai może się różnić w zależności od szkoły lub nauczyciela, jednakże ich ogólny wzorzec zawsze pozostaje ten sam. Są swoistymi „wzorcami zachowania w walce”. Uznawane są za najstarszą i najważniejszą tradycję Muay Thai którą powinien opanować każdy uczeń. Znajomość tych technik jest często niejako „wyznacznikiem autentyczności” szkoły lub nauczyciela. O ich znaczeniu świadczy fakt iż ogromna większość z nich do tej pory z powodzeniem stos

Mae Mai – triki mistrzowskie

To podstawowy wzorzec zachowań zawierający najbardziej podstawowe zalecane techniki walki w powiązaniu z unikami przed uderzeniami. Zalicza się do nich 15 technik:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Salab Fan Pla
Paksa Waeng Rang
Chawa Sad Hok
Inao Thang Grit
Yo Khao Prasumeru
Ta Then Kam Fak
Mon Yan Lak
Pak Look Thoy
Jarakhe Fad Hang
Hak Ngung Aiyara
Naka Bid Hang
Viroon Hok Glab
Dub Chawala
Khunyak Jab Ling
Nak Kor Erawan
Blok Krzyżowy
Ptak wyglądający przez gniazdo
Chawa rzuca włócznią
Inao wbija kris
Podnoszenie góry Sumeru
Starzec podnoszący melon
Mon podpiera kolumnę
Przebijanie kołka
Krokodyl machający ogonem
Łamanie kła słonia
Wąż skręcający ogon
Salto ptaka
Gaszenie lampy
Gigant chwyta małpę
Łamanie karku słonia

Look Mai – triki dodatkowe

Są to bardziej szczegółowe triki wydzielone z Mae Mai. Bardziej precyzyjne zachowania nastawione na „wymanewrowanie” przeciwnika. O ile Mae Mai mają jak najszybciej nauczyć samoobrony, o tyle Look Mai są bardziej zaawansowane i rozbudowane technicznie. Niektóre będąc łudząco podobne do Mae Mai, różnią się od nich w szczegółach możliwych do przekazania tylko przez wykwalifikowanego nauczyciela. Look Mai również zawierają 15 technik:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Erawan Suey Nga
Batha Loob Pak
Khun Yak Pa Nang
Pra Rama Nao Sorn
Graisorn Kham Huai
Kwang Liew Lang
Hiran Muan Paen Din
Nag Mood Badan
Hanuman Thawai Waen
Yuan Thod Hae
Thayae Kham Sao
Hong Peak Hag
Sak Phuang Malai
Then Kwad Lan
Fan Look Buab
Słoń machający trąbą
Stopa dotykająca twarzy
Gigant porywa dziewczę
Rama szarpiący cięciwę
Tygrys wchodzi do strumienia
Jeleń spogląda do tyłu
Góra przewraca ziemię
Wąż wkrada się do królestwa oceanu
Król małp Hanuman pokazuje pierścień
Wietnamczyk zarzuca sieć
Tayae podpiera kolumnę
Łabądź z połamanymi skrzydłami
Nawlekanie girlandy kwiatów
Mnich zamiata podłogę
Krojenie ogórka>
Kontakt
  • tel. +48 691 35 31 31
  • e-mail: ronin@pro.onet.pl