Mae Mai i Look Mai są niejako najważniejszym „abecadłem“ Muay Thai. Są to prawdopodobnie najstarsze wzory rozwiązań technicznych datowane w prapoczątkach Muay Thai. Wszystko wskazuje na to iż pochodzą jeszcze ze starożytnych technik przekazanych przez Chińskie plemiona. Za tym rodowodem szczególnie przemawia częste schodzenie do niskiej pozycji „jeźdźca” tak charakterystycznej dla przytłaczającej większości systemów Chińskiego Kungfu oraz „kwieciste” nazewnictwo popularne w większości Chińskich stylów (późniejsze techniki Muay Thai mają proste nazwy wyraźnie opisujące technikę). Szczegółowe wykonanie technik Mae Mai i Look Mai może się różnić w zależności od szkoły lub nauczyciela, jednakże ich ogólny wzorzec zawsze pozostaje ten sam. Są swoistymi „wzorcami zachowania w walce”. Uznawane są za najstarszą i najważniejszą tradycję Muay Thai którą powinien opanować każdy uczeń. Znajomość tych technik jest często niejako „wyznacznikiem autentyczności” szkoły lub nauczyciela. O ich znaczeniu świadczy fakt iż ogromna większość z nich do tej pory z powodzeniem stos

Mae Mai – triki mistrzowskie


To podstawowy wzorzec zachowań zawierający najbardziej podstawowe zalecane techniki walki w powiązaniu z unikami przed uderzeniami. Zalicza się do nich 15 technik:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Salab Fan Pla

Paksa Waeng Rang

Chawa Sad Hok

Inao Thang Grit

Yo Khao Prasumeru

Ta Then Kam Fak

Mon Yan Lak

Pak Look Thoy

Jarakhe Fad Hang

Hak Ngung Aiyara

Naka Bid Hang

Viroon Hok Glab

Dub Chawala

Khunyak Jab Ling

Nak Kor Erawan

Blok Krzyżowy

Ptak wyglądający przez gniazdo

Chawa rzuca włócznią

Inao wbija kris

Podnoszenie góry Sumeru

Starzec podnoszący melon

Mon podpiera kolumnę

Przebijanie kołka

Krokodyl machający ogonem

Łamanie kła słonia

Wąż skręcający ogon

Salto ptaka

Gaszenie lampy

Gigant chwyta małpę

Łamanie karku słonia

Look Mai – triki dodatkowe


Są to bardziej szczegółowe triki wydzielone z Mae Mai. Bardziej precyzyjne zachowania nastawione na „wymanewrowanie” przeciwnika. O ile Mae Mai mają jak najszybciej nauczyć samoobrony, o tyle Look Mai są bardziej zaawansowane i rozbudowane technicznie. Niektóre będąc łudząco podobne do Mae Mai, różnią się od nich w szczegółach możliwych do przekazania tylko przez wykwalifikowanego nauczyciela. Look Mai również zawierają 15 technik:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Erawan Suey Nga

Batha Loob Pak

Khun Yak Pa Nang

Pra Rama Nao Sorn

Graisorn Kham Huai

Kwang Liew Lang

Hiran Muan Paen Din

Nag Mood Badan

Hanuman Thawai Waen

Yuan Thod Hae

Thayae Kham Sao

Hong Peak Hag

Sak Phuang Malai

Then Kwad Lan

Fan Look Buab

Słoń machający trąbą

Stopa dotykająca twarzy

Gigant porywa dziewczę

Rama szarpiący cięciwę

Tygrys wchodzi do strumienia

Jeleń spogląda do tyłu

Góra przewraca ziemię

Wąż wkrada się do królestwa oceanu

Król małp Hanuman pokazuje pierścień

Wietnamczyk zarzuca sieć

Tayae podpiera kolumnę

Łabądź z połamanymi skrzydłami

Nawlekanie girlandy kwiatów

Mnich zamiata podłogę

Krojenie ogórka>