Ronin Street Fighting

Sieć szkół walki Piotra Ochniowskiego

Formy Wu Tai Chi

Wymienione poniżej formy i metody treningowe są tym co poznałem przez 25 lat treningu Wu Tai Chi. Nie sugeruj się proszę kolejnością ich wymienienia. Formy i ćwiczenia tu wymienione niekoniecznie uczę w podanej kolejności. Nie jest konieczne opanowanie ich wszystkich. To bardziej swoista „oferta” pokazująca czego możesz się nauczyć. W inny sposób uczeni są uczniowie chcący ćwiczyć „dla zdrowia”, w inny ci którzy przychodzą „nauczyć się walczyć”, w inny ludzie wiekowi, w inny ludzie młodzi. W ten oto sposób starszym ludziom może wystarczyć 13 pozycji, których młodsi nie muszą się uczyć w ogóle. Ktoś kto ma więcej czasu ale niewystarczająco by poznać „starą” pełną wersję formy, może wybrać 37 pozycji Wang Peisheng’a (polecam). Jeśli wolisz poznać pełną formę to nie musisz poznawać skróconych wersji. Możesz od razu nauczyć się 89 pozycji „starej” formy lub gdy jesteś młody i chodzi Ci głównie o „aspekt bojowy” Tai Chi starać się opanować 94 BOJOWE pozycje założyciela stylu Quanyou
Nauka ćwiczeń bronią nie jest ściśle powiązana z opanowaniem wcześniejszych form. Wystarczy byś opanował podstawy poprzez ćwiczenie 13 pozycji, by przejść np. do stosunkowo krótkiej trzyminutowej tradycyjnej formy z szablą. Gdy chcesz opanować „królową broni” za jaką jest uważany miecz, możesz starać się ćwiczyć bardzo wymagającą i trudną tradycyjną pełną formę z mieczem, lub jej krótszą wersję stworzoną przez Wang Peisheng’a. Również ćwiczenia pchających dłoni mają wiele etapów zaawansowania, pozwalających uczniowi na każdym etapie poznawanie tych metod. Niezwykle ciekawe są też ćwiczenia „połączonych kijów/włóczni” i arcyciekawa podwójna forma „miecz przeciwko mieczowi”. Są to jednak już dużo bardziej zaawansowane aspekty treningu. Właściwie jedynie „miecz koralowego smoka” mistrza Xu Wenzhong jest tak trudną fizycznie formą wewnętrzną wymagającą olbrzymiej siły nóg, że nie jesteś w stanie jej opanować bez wcześniejszego wieloletniego treningu. Ale to forma wewnętrzna spoza stylu Wu i spoza Tai Chi którą włączyłem w program treningowy ze względu na jej piękno i wybitne walory podnoszące ogólną sprawność fizyczną.

Mistrzowie Nazwa formy Typ formy
Li BingCi 13 pozycji Rekreacyjna, krótka, oddechowa forma dla początkujących. Mało wymagająca fizycznie (nie zawiera kopnięć), uczy najważniejszych ruchów, rozwija koordynację, reguluje oddech i wagę ciała. Stanowi doskonały wstęp do Tai Chi. Największą zaletą jest stosunkowo krótki okres potrzebny na opanowanie (1 – 2 miesięcy) oraz praktykę. Około 80 ruchów o wybitnie zdrowotnych walorach
Wang Peisheng 37 pozycji Stworzony przez Wang Peisheng’a (najbardziej współcześnie poważanego mistrza stylu Wu) skrót z tradycyjnej formy. Dużo dłuższa od poprzedniej, wymagająca dłuższego czasu nauki (około 4-5 miesięcy). 240 ruchów tej formy zawiera minimum 9 kopnięć skondensowanych w stosunkowo wymagającej fizycznie środkowej 1/3 formy. W tym podwójne kopnięcie jedną nogą w dwóch kierunkach z obrotem oraz 2 kopnięcia z półobrotu. W zależności od wykonania (zaawansowania praktykującego) ilość kopnięć może wzrosnąć nawet do 15. Doskonała forma dla chcących ćwiczyć styl Wu na zaawansowanym poziomie a dysponujących ograniczonymi zasobami czasu.
Wu Jianquan
(Li BingCi)
89 pozycji Tradycyjna długa forma stylu Wu. Dla pasjonatów pragnących poznać oryginalną starą wersję stylu Wu. Wymaga dłuższego czasu nauki, jej wykonanie przez doświadczonego praktyka trwa minimum 10-15 minut. W zależności od celów treningowych jednokrotne wykonanie formy może się wydłużyć nawet do pół godziny. Koordynacyjnie i energetycznie najbardziej zaawansowany typ treningu o wybitnych walorach zdrowotnych i energetyzujących. Prawidłowa praktyka w pełni rozwija równowagę, koordynację ruchową i świadomość własnego ciała. Reguluje oddech i wagę ciała, w łagodny sposób stopniowo zwiększa kondycję fizyczną, uelastycznia całe ciało. Udrażnia kanały energetyczne oraz reguluje i w pełni rozwija życiową energię Qi.
Quanyou
(Wu Jianquan)
(Ma Yuehliang)
94 pozycje
BOJOWA
Długi czas utrzymywana w tajemnicy oryginalna stara SZYBKA forma BOJOWA którą ćwiczył jeszcze założyciel stylu (Wu)Quanyou. Forma pokazana publicznie po raz pierwszy w 1982 roku przez Ma Yuehliang’a (zięć Wu Jianquan’a, mąż Wu Yinghua). Niezwykle rzadka forma przekazywana jedynie w ścisłym kręgu rodziny Wu. Wu Jianquan po stworzeniu 89 pozycji przekazywał szybką formę 94 pozycji jedynie w kręgu swojej rodziny. Bardzo wymagająca pod względem fizycznym i energetycznym łączy ruchy powolne z szybkimi, koliste z prostoliniowymi miękkość z twardością, siłę zewnętrzną z wewnętrzną. Pełna „jedność ciała i ducha”. Bardzo duża ilość praktycznych kopnięć w kolana, kopnięcia w ciało i głowę, kopnięcia z półobrotu i z wyskoku.
Pchające dłonie Najważniejszy aspekt nauki „wyczucia” energii oraz praktyczne ćwiczenie uników i odchylania siły przeciwnika. Doskonałe ćwiczenie umiejętności „słuchania ciałem” a przez to walki w zwarciu i obracania siły przeciwnika przeciwko niemu. To ważne ćwiczenie stylu Wu zawiera bardzo dużo technik Qinna (obezwładnienia, dźwignie, łamania, rzuty, uderzenia w punkty witalne). Najważniejszy element zrozumienia Tai Chi jako sztuki walki oraz trening praktycznych zastosowań tego stylu.
Wang Peisheng
(Zhang Jun)
MIECZ
32 pozycje
Skrócona przez Wang Peisheng’a wersja tradycyjnej formy 64 pozycji. Zachowuje piękno tej broni przy skróceniu czasu wykonywania formy. Dość wymagająca forma choć „dostępna” i „zaprojektowana” dla ludzi o przeciętnej sprawności fizycznej

Wu Jianquan
(Li BingCi)
MIECZ
64 pozycje
Pełna tradycyjna wersja formy z mieczem. Bardzo wymagająca fizycznie przepiękna forma z „królową broni”. Niestety ze względu na swoje zaawansowanie i obszerność dostępna raczej dla uczniów o dłuższym stażu treningowym i wysokiej sprawności fizycznej.
Wu Jianquan
(Li BingCi)
Szabla Tradycyjna forma z szablą. Raczej krótka i stosunkowo łatwa do opanowania właściwie przy każdym poziomie sprawności fizycznej (mimo iż zawiera 4 kopnięcia) Polecam jako pierwszą formę z bronią ze względu na niewątpliwą urodę zawartą w krótkim przedziale czasowym.
Wu Jianquan
(Wang Peisheng)
(Zhang Jun)
Zastosowanie
technik miecza
Ćwiczenia dla tych którzy mają ochotę na opanowanie praktycznej strony posługiwania się mieczem. Kompletny zestaw ćwiczeń i technik miecza. Wytłumaczenie i przećwiczenie w parach każdego ruchu z formy, nauka pełnego opanowania miecza.
Xu Wenzhong MIECZ
KORALOWEGO
SMOKA
Krańcowo trudna wewnętrzna forma miecza o wijących się „smoczych” ruchach. Bardzo wymagająca głównie ze względów koordynacyjnych oraz konieczności wcześniejszego wzmocnienia nóg. Forma wykonywana w stosunkowo powolnym tempie poruszając się w głębokim „przysiadzie” w bardzo niskich pozycjach. Wyłącznie dla bardzo sprawnych fizycznie i/lub zaawansowanych w poważnym „bojowym” treningu stylów wewnętrznych
Kontakt
  • tel. +48 691 35 31 31
  • e-mail: ronin@pro.onet.pl